Oferta

Porady psychologiczne i seksuologiczne

Moja oferta skierowana jest do osób, które mają problemy zarówno w kwestiach osobistych takich jak np. podejmowanie decyzji, długotrwałe obniżenia nastroju, czy trudności w wyrażaniu emocji, jak i w kwestiach związanych z seksualnością i problemami w związku.
Właśnie dlatego oferta podzielona jest na dwa działy (każdy z nich jest szczegółowo opisany):

Poradnictwo ma charakter spotkań indywidualnych lub w parach, celem jest rozpoznanie trudności, określenie jego źródła oraz wspólne znalezienie rozwiązania.
W zależności od danej sytuacji porada może zakończyć się jednym lub kilkoma spotkaniami. Jeśli potrzebna będzie dalsza współpraca, jej forma zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.